Plànols

PLANOS_A

Plànols CMC La Mercé

1

Sala d´exposicions

2

Museu Arqueològic Comarcal

3

Biblioteca Museu Arqueològic

4

Taller de restauració

1

Aulari

2

Biblioteca Pública Municipal

3

Aulari

4

Sala Dansa

1

Aulari

2

Aulari